Stawki i limity w 2021

Skala podatkowa

Podstawa obliczenia podatku w złotych:

do            85.528    podatek wynosi 17%   – minus kwota zmniejszająca podatek

ponad    85.528     podatek wynosi 14.539.76 + 32% nadwyżki ponad 85.528  – minus kwota zmniejszająca podatek

                                       *stawki i limity w 2021*

Kwota zmniejszająca podatek (odliczana w rocznym obliczeniu podatku)

Podstawa obliczenia podatku

do 8000 zł   – kwota 1.360 zł

od 8000 do 13.000 zł  – kwota: 1.360 zł – (834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł):5000zł)

od 13.000 do 85.528 – kwota: 525,12 zł

od 85.528 do 127.000 zł – kwota 525,12 zł – (525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł):41.472 zł)

od 127.000 – brak kwoty zmniejszającej podatek

                                     *stawki i limity w 2021*

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych:

Limit przychodów za 2020 r. obligujący do prowadzenia w 2021r. ksiąg rachunkowych to 9.030.600 zł

                                     *stawki i limity w 2021*

Odwiedź nasze aktualne PROMOCJE!