Usługi Kadrowo-płacowe

Usługi kadrowo-płacowych realizowane w firmie zewnętrznej posiada wiele zalet. Najistotniejsze z nich to redukcja kosztów. Skup się na swoim biznesie, sprawy pracownicze pozostaw profesjonalistom. Częste zmiany prawa, ciągła potrzeba szkoleń – to wszystko nie musi być na Twojej głowie.

usługi kadrowo-płacowe

Zakres usług kadrowych:

  • Prowadzenie teczek osobowych pracowników, kartotek wynagrodzeń, kartotek urlopowych, kartotek ewidencji czasu pracy,

  • Kontrola dokumentów historycznych pracownika,

  • Skierowania na badania lekarskie,

  • Sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, oświadczeń zgodnie z Kodeksem Pracy,

  • Ewidencja świadectw lekarskich

Zakres usług płacowych:

  • Rejestracja i wyrejestrowanie pracownika w ZUS-ie,
  • Sporządzanie listy płac i pasków pracowniczych,

  • Naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków, ekwiwalentów urlopowych, premii i nagród, nadgodzin

  • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS wraz z obowiązującymi załącznikami i przelewami na drukach dopuszczonych przez ZUS oraz miesięcznych raportów RMUA,

  • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do urzędu skarbowego PIT-4R, rozliczenia roczne pracowników PIT-11 i PIT-40,

usługi kadrowo-płacowe

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

[]
1 Step 1
Sposób rozliczenia
VAT:
Zatrudniam pracowników
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder