Usługi Kadrowo-płacowe

Zlecenie usług kadrowo-płacowych firmie zewnętrznej ma wiele zalet. Najistotniejsze z nich to redukcja kosztów.

Zakres usług kadrowych:

  • Prowadzenie teczek osobowych pracowników, kartotek wynagrodzeń, kartotek urlopowych, kartotek ewidencji czasu pracy,

  • Kontrola dokumentów historycznych pracownika,

  • Skierowania na badania lekarskie,

  • Sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, oświadczeń zgodnie z Kodeksem Pracy,

  • Ewidencja świadectw lekarskich

Zakres usług płacowych:

  • Rejestracja i wyrejestrowanie pracownika w ZUS-ie,

  • Sporządzanie listy płac i pasków pracowniczych,

  • Naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków, ekwiwalentów urlopowych, premii i nagród, nadgodzin

  • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS wraz z obowiązującymi załącznikami i przelewami na drukach dopuszczonych przez ZUS oraz miesięcznych raportów RMUA,

  • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do urzędu skarbowego PIT-4R, rozliczenia roczne pracowników PIT-11 i PIT-40,

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

[]
1 Step 1
Sposób rozliczenia
VAT:
Zatrudniam pracowników
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

KsiegowaWawer

al. Dzieci Polskich 20
Warszawa 04-730