Od piątku 01/10/2021 wchodzą kolejne zmiany w VAT tzw. SLIM VAT 2.0.

Możliwość wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku vat punkt dla wszystkich przedsiębiorców, którzy dokonują b. dużo płatności w Mechanizmie podzielonej płatności (MPP/splitpayment)

Może się zdarzyć, że na Państwa koncie VAT zgromadzi się dużo środków pieniężnych ( płatności MPP). Po zapłaceniu z tego rachunku : podatków, ZUS-ów i odsetek od zaległości podatkowych, nadal mogą się tam znajdować pieniądze, które są „zablokowane”

Dzisiaj do 30/09/2021:

Gdy jest zaległość podatkową, to dopóki nie uregulujecie Państwo wszystkiego na „zero” nie ma możliwości zawnioskować o uwolnienie środków z rachunku vat

Od 01/10/2021: SLIM VAT2:

Będzie możliwość wnioskowania o uwolnienie środków z konta vatowskiego na zwykły rachunek rozliczeniowy firmowy, w sytuacji, kiedy Państwa zaległości podatkowe zostaną odroczone lub rozłożone na raty i będziemy je spłacać  terminowo.

Jeśli Państwa firma posiada kilka rachunków vatowskich w różnych bankach, będzie możliwość przelewania pieniędzy pomiędzy rachunkami vatowskimi.

Ulga na złe długi w vat punkt dla wszystkich przedsiębiorców

Jeżeli dłużnik nie ureguluje Państwa faktury dłużej niż 90 dni od terminu płatności, możemy zastosować tzw. ulgę na złe długi- inaczej mówiąc, wycofać vat z  faktury, który musieliście „oddać”- zapłacić w miesiącu sprzedaży do US.

Dzisiaj do 30/09/2021:

Możliwość  skorzystania z ulgi max do 2 lata od końca roku wystawienia faktury ( np. fv wystawiona 09/2018-> możemy skorzystać w latach 2019 i 2020)

Warunki:

Nabywca/ dłużnik:

 1. czynny podatnik vat
 2. nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego/ lub postępowania upadłościowego/ lub trakcie likwidacji

Od 01/10/2021: SLIM VAT2:

Możliwość skorzystania z ulgi do 3 lat od końca roku wystawienia faktury ( np. fv wystawiona 09/2018-> możemy skorzystać w latach 2019, 2020, 2021)

Nabywca/ dłużnik to

 1. czynny podatnik lub
 2. podatnik zwolniony z vat lub
 3. konsument ( osobą fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej)

warunki dla podatnika ZW lub Konsumenta:

  1. Wierzytelność została potwierdzona prawomocnym postanowieniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego
  2. Wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonym na poziome krajowym
  3. Wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką

Zostanie uchylony wymóg, aby dłużnik nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub trakcie likwidacji

e- faktury punkt dla wszystkich przedsiębiorców – SLIM VAT 2.0

Dzisiaj do 30/09/2021:

Możecie Państwo wystawiać faktury w różnych programach do fakturowania: np. programach online: fakturownia.pl, ifakt.pl programach magazynowych itp.

Od 01/10/2021: SLIM VAT2 ( dla chętnych)

e-faktury mają ustrukturyzowany format i  będą wystawiane w Krajowym Systemie e-faktur , MF na bieżąco będzie widziało z imienia i nazwiska, kto wystawia i jaką fakturę

podatnicy, którzy zdecydują się stosować e-fakturowanie mogą wnioskować o zwrot vat (w przypadku nadwyżki podatku naliczonego ( zakupowego) nad należnym ( sprzedażowym).

Na zachętę będą otrzymywali zwrot vat w terminie skróconym  ( z 60 do 40 dni) ale:

 1. Zwrot nie może być większy niż 3.000 zł

Od października 2021 do grudnia 2022 wystawienia faktur w systemie Ministerstwa Finansów będzie dobrowolne. Od 01/01/2023 będzie obowiązkowe dla wszystkich

Bilety ( PKP, PKS) punkt dla wszystkich przedsiębiorców

Dzisiaj do 30/09/2021:

organicznie dla biletów- > vat można  odliczać, gdy odległość na trasie jest powyżej 50 km

Od 01/10/2021: SLIM VAT2:

Możliwość odliczania vat z biletów, nawet kiedy odległość jest poniżej 50 km ale bilet zawiera dane:

 1. Numer i data wystawienia
 2. Nazwa sprzedawcy ( np. PKP Intercity)
 3. NIP sprzedawcy
 4. Informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi- np. przejazd Warszawa- Gdańsk
 5. Kwotę podatku
 6. Kwotę należności ogółem

Brexit – punkt dla importerów i eksporterów do Wielkiej Brytanii oraz Irlandii

Wraz z wyjście Wielkiej Brytanii z UE zmieniają się sposoby dokonywania sprzedaży i zakupów.

SLIM VAT 1 i od 01/10/2021: SLIM VAT2:

Export towarów a nie Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów ( WDT)

Import towarów a nie Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ( WNT)

I dodatkowo Cło

 • do exportu towarów potrzebny komunikat IE 599
 • przy imporcie towarów potrzebny SAD ( z odprawy celnej)

Irlandia Północna- przez okres 3 lat traktowana będzie traktowana  jako członek UE- ALE tylko w obrocie towarów. Przy świadczeniu usług Irlandia nie jest traktowana jako członek UE.

Irlandia Południowa- dalej członek UE

Dostawa nieruchomości opodatkowanie: ( punkt dla przedsiębiorców posiadających zakupioną nieruchomość na firmę) – SLIM VAT 2.0

Dzisiaj do 30/09/2021:

jeżeli kupimy nieruchomość opodatkowaną 23% i odliczymy vat z faktury zakupowej oraz będziemy chcieli sprzedać nieruchomość wcześniej niż po 10 latach od jej zakupu ( np. po 3 latach) sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z vat.

Minusy:

 • korekta vat naliczonego u sprzedawcy w proporcji takiej, ile lat pozostaje do końca okresu 10 lat
 • PCC 2% u nabywcy

Można opodatkować sprzedaż nieruchomości ale pod warunkami:

 1. sprzedawca i kupujący muszą być czynnymi podatnikami vat
 2. złożą wspólne oświadczenie do Urzędu skarbowego nabywcy nieruchomości, że chcą aby dostawca ( sprzedaż u notariusza) była opodatkowana VAT
 3. oświadczenie zostanie złożone przed podpisaniem aktu

Od 01/10/2021: SLIM VAT2:

W akcie notarialnym trzeba będzie wpisać do aktu, że transakcja jest opodatkowana vatem. Nie trzeba będzie pamiętać o składaniu oświadczenia w US nabywcy przed dokonaniem aktu.

VAT -26 ( odliczenie 100% wydatków od samochodów osobowych)

Dzisiaj do 30/09/2021:

 1. Złożyć do US VAT -26, w ciągu 7 dni od pierwszego dnia poczynionego wydatku ( np. zakup auta 1.02, złożenie do 7.02)
 2. Prowadzić kilometrówkę

Od 01/10/2021: SLIM VAT2:

Wydłużenie terminu na złożenie VAT-26 do 25-tego dnia po dniu złożenia poczynienia pierwszego wydatku ( zakup auta 1.02, złożenie do 25.03)

Kilometrówka pozostaje

Import towarów ( punkt dla importerów towarów)

Dzisiaj do 30/09/2021:

Vat należny rozliczany wg  2 procedur:

 1. Standardowa

Vat należny rozliczany w zgłoszeniu celnym i wpłacany do US w ciągu 10 dni.

vat naliczony wykazywany  i rozliczany w deklaracji vat

 1. Procedura uproszczona

Vat należny i naliczony wykazujemy w deklaracji vat

Warunki:

 1. Obowiązek korzystania z usług z agencji celnej
 2. Brak zaległości podatkowych

Od 01/10/2021: SLIM VAT2:

zmiana dot. procedury uproszczonej będzie polegała na tym, że jeśli błędnie zostanie rozliczony vat importowy albo zostanie rozliczony w części, będzie możliwość skorygowania go do 4 miesięcy po miesiącu, w którym pierwotnie powinien być rozliczony vat importowy.

Jeżeli będzie to w terminie powyżej 4 miesięcy- zostanie utracona możliwość skorzystania z procedury uproszczonej: vat należny zostanie rozliczony w terminie deklaracji pierwotnej a vat naliczony na bieżąco- uwaga! Pojawią się odsetki!!!!!!

Np. vat importowy źle rozliczony np.w 01/21.do 05/21 będzie można  skorygować deklarację ( vat należny i naliczony w 01/21).  Gdy błąd zostanie znaleziony np. w czerwcu vat należy trzeba będzie wykazać w 01/21 a naliczony w 06/21. Za okres od stycznia do czerwca pojawi się zaległość podatkowa- odsetki.

Jeśli będzie Państwo potrzebowali zgłębić któryś w w/w punktów zapraszamy do kontaktu:)

Warto zawsze odwiedzić:

https://www.podatki.gov.pl/vat/