Certyfikat MF nr 5424/2004
 
Certyfikat - Rzetelna Firma  
 
Wspólnoty mieszkaniowe

  Czynności związane z obsługą rachunkową wspólnoty mieszkaniowej


Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i stosownymi uchwałami;
Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) i korekt tych planów;
Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;
Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
Przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;
Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej;
Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS;
Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów), funduszu remontowego;
Prowadzenie internetowej kartoteki mieszkańca.

Pracujemy na programie do obsługi Wspólnot Mieszkaniowych PRO VIRTUS

 

© Copyright 2014 Księgowa Wawer,
ul. Al. Dzieci Polskich 20 - Hotel Patron, 04 - 736 Warszawa, NIP: 9521163608
Telefon: 668 000 153  |  E-mail: biuro@vlc.com.pl