Vinaora Nivo Slider

Czynności związane z obsługą rachunkową wspólnoty mieszkaniowej


 

Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i stosownymi uchwałami;

Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) i korekt tych planów;

Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;

Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

Przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;

Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;

Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej;

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS;

Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów), funduszu remontowego;

Prowadzenie internetowej kartoteki mieszkańca.


Pracujemy na programie do obsługi Wspólnot Mieszkaniowych PRO VIRTUS

 

 


 

Oferta: biuro rachunkowe józefów biuro rachunkowe otwock, biuro rachunkowe wawer, biuro rachunkowe wesoła, księgowość fundacja, księgowość otwock, księgowość stowarzyszenie

 

 

Księgowość. Stowarzyszenie. Pełna rachunkowość wspólnot mieszkaniowych.

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: